Bilsalg

Løsning på listepriser ventes til sommer

Nu er der nyt om, hvornår brugtbilsimportører kan forvente en løsning, så de får klarhed over de nypriser, som indgår i beregningen af registreringsafgift.

Når brugtvognsforhandlere importerer brugte biler til Danmark, så er det helt oplagt, at de skal have adgang til listepriserne, så afgiftsberegningen kan ske på et sikkert grundlag. 

Det synspunkt har AutoBranchen Danmark flere gange fremført for skatteminister Jeppe Bruus (S). 

Og nu ser det ud til, at der snart er udsigt til en løsning på det ejendommelige problem, at bilimportørerne godt kan dele listepriser med Motorstyrelsen, men afviser at dele dem med brugtvognsforhandlerne. 

”Motorstyrelsen har igangsat en undersøgelse af, hvordan styrelsen kan udstille oplysninger om markedsdannende nypriser for brugte køretøjer for aktører i bilbranchen. Det er forventningen, at undersøgelsen afsluttes i løbet af sommeren 2024.” 

Sådan lyder det i et svar, som skatteminister Jeppe Bruus i sidste uge gav på et spørgsmål stillet af Hans Kristian Skibby (DD). 

Spørgsmålet gik på, om ministeren vil sørge for at digitalisere beregningen af markedsdannende nypris, så alle aktører kan foretage sikre beregninger af registreringsafgiften. 

Ser frem til løsning

”Vi er meget tilfredse med, at Motorstyrelsen tager problemet alvorligt og arbejder på en løsning denne sommer. Vi er spændte på at se, hvad de når frem til,” siger adm. direktør i AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg. 

”Vi håber, det bliver en løsning, der er nem at administrere, og som giver brugtbilsimportører langt større sikkerhed om de beregninger, de foretager,” siger hun videre. 

Spørgsmålet om, hvorvidt listepriserne skulle deles med brugtbilsimportører, blev relevant sidste år, da De Danske Bilimportører påstod, at der blev svindlet for op imod en milliard kroner i forbindelse med import af brugte biler. 

En påstand, de dog senere måtte erkende, var overdrevet

Svar på flere spørgsmål om nypriser

Foruden ovennævnte spørgsmål havde Hans Kristian Skibby også stillet to andre relaterede spørgsmål til Skatteministeren, som blev besvaret i sidste uge. 

Det ene spørgsmål handlede om hvilken nypris, der skal anvendes, hvis man ønsker at betale fuld registreringsafgift på en bil, der har været leaset.  

Hvorfor kan man ikke anvende den genberegnede nypris på en leasingbil (som Motorstyrelsen selv har beregnet), som markedsdannende nypris, når der senere skal beregnes fuld registreringsafgift på selv samme bil i forbindelse med salg efter endt leasingperiode, ville Hans Kristian Skibby vide. 

Til det svarede ministeren, at genberegningen laves på baggrund af brugtværdien på netop det køretøj, der regnes på. Modsat er det en generel nypris for en tilsvarende bil, der benyttes, når det handler om at beregne fuld afgift på bilen. 

I det andet spørgsmål uddybes det, hvordan man skelner mellem oprindelig nypris og standardprisen. Det præciseres også, at når det er den generelle nypris for et tilsvarende køretøj, der benyttes til disse beregninger, så er det for at sikre, at tillæg og fradrag (f.eks. relateret til CO2-udledning) til afgiften får samme relative betydning for et brugt køretøj som for et nyt. 

Læs svarene i sin helhed her: 

Spørgsmål nr. 465 

Spørgsmål nr. 466 

Spørgsmål nr. 467 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør