Elbiler

AutoBranchen Danmark mødtes med Motorstyrelsen om trappemodellen

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark (th) og juridisk chef Eylem Ünüvar til møde hos Motorstyrelsen.

På et møde med Motorstyrelsens direktør, Jens Otto Størup, gav AutoBranchen Danmark udtryk for, at trappemodellen har sine store udfordringer. Motorstyrelsen lyttede til kritikken.

Den 13. december var AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, og juridisk chef, Eylem Ünüvar, i Aalborg for at mødes med Motorstyrelsens direktør, Jens Otto Størup. Mødet blev sat i stand på AutoBranchen Danmarks opfordring for endnu engang at drøfte trappemodellen, der betyder, at cirka 50 procent af selvanmelderne skal mangedoble deres sikkerhedsstillelse til Motorstyrelsen. Man er selvanmelder, hvis virksomheden selv værdifastsætter køretøjer og indbetaler registreringsafgift via Motorregisteret.

På dagens møde blev Motorstyrelsen præsenteret for, hvordan AutoBranchen Danmark ser, at trappemodellen kan fungere på acceptabel vis for både selvanmelderne og Motorstyrelsen.

”Vi havde en god dialog med Jens Otto Størup på mødet, selvom vi ser forskelligt på trappemodellen. Vi foreslog, at der skal lægges langt større vægt på virksomhedernes betalingshistorik, at der skal findes en løsning for de virksomheder, der skal stille en væsentlig større sikkerhed end deres betalte afgifter, og at Motorstyrelsen i fremtiden giver selvanmelderne bedre tid til at tilpasse sig store ændringer, som fx trappemodellen”, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Klage til Ombudsmanden

AutoBranchen Danmark mener, at trappemodellen grundlæggende er urimelig, fordi der ikke tages hensyn til virksomhedens historik, med mindre Motorstyrelsen overvejer at hæve sikkerhedsstillelsen yderligere, end trappemodellen lægger op til.

”Det er problematisk, at selvanmeldere, der altid har overholdt reglerne, betalt til tiden og bygget en sund forretning op, bliver pålagt at mangedoble deres sikkerhedsstillelse. Disse virksomheder straffes for andres fejltrin uden nogen garanti for, at man får en mere velfungerende selvanmelderordning”, siger Gitte Seeberg.

AutoBranchen Danmark har gennem de seneste måneder taget mange initiativer for at få lempet effekterne af trappemodellen. Det er blandt andet sket med en klage til Folketingets Ombudsmand den 5. december. Allerede dagen efter klagen valgte Motorstyrelsen at udskyde implementeringen af den nye sikkerhedsstillelse med en måned til 1. februar 2020. Gitte Seeberg kvitterer for udskydelsen.

”Det er glædeligt, at Motorstyrelsen lyttede til vores kritik af trappemodellen. Det var uholdbart at give mindre end en måneds varsel til selvanmelderne om at mangedoble deres sikkerhedsstillelse”, siger Gitte Seeberg.

AutoBranchen Danmark vil fortsætte med at have selvanmelderordningen og trappemodellen som topprioritet i 2020. I samarbejde med Gjensidige Forsikring arbejdes der i øjeblikket på et nyt forsikringsprodukt til selvanmeldere, som er berørt af trappemodellen.