Bilforhandlere

Hent vores tillæg til slutsedlen hvis bilafgiften stiger i 2021

Mens de politiske forhandlinger på Christiansborg om fremtidens bilafgifter trækker ud, rykker årsskiftet tættere og tættere på. Det betyder, at en række el- og hybridbiler kan stige med op til 65% af den samlede afgift, hvis ikke reglerne ændres med de verserende folketingsforhandlinger. Heller ikke finanslovsforslaget for 2021 levner nogle finansieringskilder. Ligeledes er der usikkerhed om fossile bilers fremtidige afgiftssats, og om hvorvidt deres afgifter også vil stige.

Det er vigtigt, at man oplyser tydeligt om det konkrete forbehold for eventuelle prisstigninger i forbindelse med bilsalg, der gennemføres i 2020 – men hvor den givne bil måske først kan indregistreres i 2021. Derfor har AutoBranchen Danmark udarbejdet et tillæg til slutsedler, som vi anbefaler alle at vedlægge

Medlemmer af AutoBranchen Danmark kan hente en lang række formularer og dokumenter, som er udarbejdet af vores juridiske team.

Det gælder også tillæg om eventuelle afgiftsstigninger i forbindelse med et bilsalg.

Du finder tillægget og vejledningen her (kræver medlemskab)

Skriv tydeligt på side 1

Vi anbefaler, at man som bilforhandler tager en god drøftelse med sine kunder om den usikkerhed, der lige nu hersker med bilers endelige afgiftssats, hvis bilen leveres i 2021. Vores tillæg til slutsedlen er juridisk opbygget sådan, at det både kan bruges ved salg af grønne biler og fossile biler.

Hvis I vælger at lave et konkret forbehold i købsaftalen for prisstigning, skal I indsætte et maksbeløb på, hvor højt bilens pris kan stige til. Hvis bilens pris ved levering ender på et højere beløb end aftalt, vil kunden være berettiget til at udtræde af aftalen omkostningsfrit.

Dette vilkår skal stå med fed skrift på forsiden af slutsedlen, gerne ved prisafsnittet eller under ”andre aftaler”. Vi anbefaler at sætte dette prisvilkår ind:

‘Køber accepterer med sin underskrift på købsaftalen og konkret på dette dokument, at bilens købesum kan ændres, hvis afgiftssatsen ændres for bilen efter aftalens underskrivelse. Kunden accepterer at købesummen kan stige op til _________ kr., udelukkende som følge af ændrede afgiftssatser. Hvis bilens pris stiger til et højere beløb end førnævnte beløb, vil kunden være berettiget til at udtræde af handlen omkostningsfrit. Der henvises til side 3 i slutsedlen for at læse yderligere om vilkåret.’

Herefter skal I sørge for, at vedlægge vores udarbejdede dokument om side 3 i slutsedlen.

Visse forbehold

Det skal tilføjes, at AutoBranchen Danmark ikke med sikkerhed kan sige, hvorvidt ovenstående vilkår vil være gyldigt, hvis sagen når til domstolene. Hvis man vil være på den sikre side, skal man aftale med kunden, at de omkostningsfrit kan udtræde af aftalen, hvis prisen ændres som følge af ændrede afgiftssatser, eller at en ny slutseddel skal forhandles og underskrives med den ændrede købesum.

Et standardforbehold for afgiftsstigning, der fremgår af de slutsedlens almindelige betingelser, er i dette tilfælde ikke tilstrækkeligt, og vi råder derfor til, at man tager et konkret forbehold som beskrevet ovenfor.

Kontakt

Juridisk hotline