Bilforhandlere

Forsamlingsforbud sænkes

Fra 6. januar sænkes forsamlingsforbuddet til fem personer. En række nye restriktioner kommer oven i de eksisterende restriktioner, der gælder frem til 17. januar. 

På et pressemøde tirsdag eftermiddag meddelte regeringen, der indføres nye restriktioner i perioden 6-17. januar. Branchen påvirkes ikke voldsomt af de øgede restriktioner, da forsamlingsforbuddet, der sænkes fra 10 til fem personer, ikke gælder på arbejdspladser. Anbefalingen om en meters afstand i det offentlige rum ændres til to meter. Regeringen gentog også opfordringen om størst mulig brug af hjemmearbejde.

Statsminister Mette Frederiksen forventer ikke, at de nye og eksisterende restriktioner kan udløbe den 17. januar som først antaget. Derimod gjorde hun det klart, at det formentligt bliver nødvendigt at forlænge hovedparten af restriktionerne udover den 17. januar. Det betyder, at salgsafdelingerne i landets bilhuse må forventes at skulle være lukket for fysisk fremmøde længere end til den 17. januar.  Der må fortsat gerne sælges biler, men det skal foregå online. Ved online salg er det yderst vigtigt at oplyse kunderne om fortrydelsesfristen på 14 dage ved online bilkøb, som du kan læse mere om her 

Bilforhandlere er også efter i dag underlagt de samme restriktioner i deres butikslokaler som andre detail- og udvalgsvarebutikker med undtagelse af dagligvarebutikker og apoteker. Der gælder dermed ikke nogen særregler for autobranchen eller andre brancher. Det samme gør sig gældende for hjælpepakkerne.

AutoBranchen Danmark forventer ikke særskilte hjælpepakker til autobranchen. Derfor opfordrer vi branchen til at planlægge efter, at den kun kan benytte lønkompensation, kompensation for faste omkostninger og kompensation til selvstændige. Såfremt man ikke benytter lønkompensationsordningen, er det muligt at sætte medarbejdere ned i tid med den midlertidige arbejdsfordelingsordning.

Det er muligt at ansøge om lønkompensation på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvorimod der endnu ikke er åbnet for ansøgning til ordningerne til faste omkostninger og selvstændige. Der kan først åbnes for ansøgning, når Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser. Indtil da, vil der fortsat være en del ubekendte faktorer om hjælpepakkerne.

AutoBranchen Danmark vil informere yderligere, når der foreligger en eller flere bekendtgørelser, og der dermed er mulighed for at ansøge.

Kompensation opgøres efter p-nummer

Retten til kompensation opgøres efter P-nummer, hvor den tvangslukkede fysiske salgsafdeling ofte er på samme P-nummer som det åbne værksted. Dermed reduceres muligheden for kompensation, da den samlede omsætningsnedgang opgøres efter hele P-nummeret. Her kan det være en fordel for virksomheder med flere P-numre at samle al værkstedsaktivitet på et P-nummer og lukke det andet helt ned. Dermed opnås den maksimale kompensation på det ene P-nummer, mens det andet P-nummer kan være nogenlunde rentabelt.

For nogle virksomheder kan det måske være en mulighed at opsplitte de eksisterende P-numre i to nye P-numre (et til salgsafdeling og et til værksted). Dermed vil der kunne opnås fuld kompensation for den tvangslukkede salgsafdeling. Det vil være meget individuelt om, at denne løsning kan anvendes, og dette vil også kræve en meget hurtig omlægning af P-numre og eller branchekode. Om det er muligt og rentabelt for den enkelte virksomhed skal afklares med virksomhedens revisor.

Ofte stillede spørgsmål

 Må kunder komme fysisk ned i forretningen?

-Nej. I må ikke tage imod kunder i forretningen i øjeblikket. Dog er det tilladt at udlevere biler, som kunder allerede har bestilt og betalt for.

 Må man fremvise biler uden for forretningen eller på parkeringspladsen i denne periode, hvor salgslokalerne er lukkede?

-Nej, det er ikke tilladt at fremvise biler hverken indenfor eller ude foran bilforretningen på ex parkeringspladsen.

Salg af biler skal foregå online. Den eneste måde, hvorpå kunderne egentlig kan komme ned i forretningerne, er for at hente nøglerne til deres nye bil og køre hjem.

Vælger I at holde åbent det næste stykke tid, så husk på, at det kan have en indflydelse på jeres mulighed for at søge lønkompensation. Se mere om disse regler her.

 Må man køre ud til en kunde og fremvise og sælge bilen hos kunden eller på en parkeringsplads, som ikke er foran bilforretningen? 

I skrivende stund, hvor der ikke er offentliggjort en bekendtgørelse på området, vurderer AutoBranchen Danmark, at det er tilladt. Der er dog tale om en gråzone, der endnu ikke er reguleret. Dermed kan reglerne ændres med meget kort varsel, når en bekendtgørelse fra myndighederne offentliggøres. På det tidspunkt vil vi kommunikere dette ud til jer hurtigst muligt.

Må man sælge en bil ifm. et værkstedsbesøg?

Nej. Hvis en kunde ifm. et værkstedsbesøg ønsker at købe en bil, så skal denne gå hjem og foretage købet online.

Husk at herefter gælder købelovens regler for online salg, hvilket bl.a. betyder en fortrydelsesret på 14 dage. Det skal fremgå tydeligt ved al online salg. Ellers gælder reglen om 1 års fortrydelsesfrist. Læs mere uddybende om denne regel her.

Må man sælge til erhvervskunder i salgsafdeling?

Ja. Man må gerne holde åbent for erhvervskunder i sin forretning med henblik på salg af biler og af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed. Disse kunder må derfor gerne møde fysisk op i butikkerne.

 Må man sælge til eksport i salgsafdeling?

Dette er ikke reguleret, og vi kender derfor ikke endnu de regler, som vil gælde for dette område.

Vigtigt at vide ifm. online salg

Husk at ved online salg gælder købelovens regler for online salg, hvilket bl.a. betyder en fortrydelsesret på 14 dage. Det skal fremgå tydeligt ved al online salg. Ellers gælder reglen om 1 års fortrydelsesfrist. Læs mere uddybende om denne regel her.

Hvordan påvirkes min mulighed for lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, hvis jeg hjemsender mine sælgere?

Hvis dine sælgere udgør 30 procent eller mere af din virksomhed (P-nummer), kan du få lønkompensation. Hvis de ikke udgør 30 procent, og værkstedet ikke har nok arbejde, kan du også hjemsende værkstedspersonale, så længe at værkstedet er en del

Kontakt

Juridisk hotline