Bilforhandlere

Webinar om værdifastsættelse: Toldsyn og salg bør følges ad 

Vent med toldsyn til der er indgået en bindende aftale om salg af køretøjet. Det var en af konklusionerne, da advokat og skatteekspert Diana Mønniche fra advokatfirmaet Bachmann/Partners stod for webinar om værdifastsættelse i samarbejde med AutoBranchen Danmark forleden.    

Hvornår skal synsvirksomhedens vurdering af et køretøjs stand lægges til grund for værdifastsættelsen? Sådan lød oplægget til webinaret i sidste uge og i den forbindelse kom de vigtige pointer, fordi lovforslaget fra efteråret nedsætter et toldsyns gyldighed til fire uger. 

Dette gør man for at sikre, at vurderingen ved toldsynet i videst muligt omfang også svarer til køretøjets tilstand på det tidspunkt, hvor det skal værdifastsættes med henblik på fastsættelse af registreringsafgift og indregistrering. 

Fra det tidspunkt, hvor toldsynet er gennemført, har ejeren således fire uger til at anmode Motorstyrelsen om at foretage en værdifastsættelse til brug for afgiftsberigtigelse og indregistrering. 

Diana Mønniche noterede på webinaret, at man som selvanmelder har retten til at foretage et skøn over værdifastsættelsen af ens køretøjer. 

“Hvis man har fulgt reglerne for værdifastsættelse og medsendt den korrekte dokumentation, så er selvanmelderens skøn lige så korrekt som Motorstyrelsens. Motorstyrelsen må kun anfægte og foretage efterregulering på et køretøj, hvis der er deciderede fejl i værdifastsættelsen eller dokumentationen. Ellers er det i strid med de forvaltningsretlige regler Motorstyrelsen er underlagt at underkende et korrekt foretaget skøn,” sagde Diana Mønniche. 

Det var også hendes anbefaling, at man i et sådan tilfælde klager over afgørelsen til Skatteankestyrelsen. 

Webinaret var nummer to i en række af webinarer, som AutoBranchen Danmark laver i samarbejde med Diana Mønniche 

 På webinaret gennemgik Diana Mønniche regler og faldgruber til værdifastsættelsen i forbindelse med den nye bekendtgørelse for selvanmeldere. Det vil hun også gøre på kommende webinarer, som allerede er åbne for tilmeldinger på AutoBranchen Danmarks hjemmeside.   

Webinaret til april handler også om værdifastsættelse og har allerede 36 tilmeldte deltagere. Webinaret har allerede 36 tilmeldte deltagere. Tilmeld dig her. 

Den 21. maj vil Diana Mønniche tale om salgsmoms på endnu et webinar. Dette webinar kan du tilmelde dig her.

Kontakt

Juridisk hotline