For langt de fleste i autobranchen er den relativt nye Motorstyrelse i Aalborg et meget vigtigt organ at samarbejde med. Siden regeringen i midten af 2018 besluttede at splitte dele af Skat op i specifikke sagsområder, har Motorstyrelsen fungeret som den vigtigste kilde i forhold blandt andet korrekt registrering af køretøjer og hertil afgiftsberegninger.

Af samme årsag har AutoBranchen Danmark fra start arbejdet meget tæt sammen med Motorstyrelsen. Derfor var vores advokat Lars Ellegaard også forleden indbudt til at holde oplæg for ledergruppen i Motorstyrelsen, der fandt stedt den 24. januar på et tredags seminar på Kobæk Strand konferencecenter.

En af de vigtigste pointer fra Lars Ellegaard var, at AutoBranchen Danmark kæmper for at sikre, at medlemmerne kan komme hurtigt igennem til en ekspert, når spørgsmål opstår, som kræver en hurtig afklaring.

Lars Ellegaard, advokat hos AutoBranchen Danmark, holdt forleden oplæg på et ledergruppemøde for Motorstyrelsens ansatte. (Foto: Motorstyrelsen)

” Vi er glade for, at vi nu kan ringe direkte til Motorstyrelsen og få fat på medarbejdere, der har en essentiel viden om de områder, som styrelsen arbejder med. Jeg er helt med på, at vi ikke til enhver tid kan få fat på specialister, der kan svare på alt, men det er vigtigt for os, at vi ved at ringe direkte til Motorstyrelsen kan undgå, at vi skal tale med 117 forskellige medarbejdere, før vi kommer igennem til den rigtige”, fortalte Lars Ellegaard på Motorstyrelsens ledergruppemøde.

Ventetider i centrum

Lange ventetider kan være skadelige for alle brancher, og ventetider har været et af de store fokusområder for Motorstyrelsen i Aalborg. Heldigvis mærker AutoBranchen Danmark, at Motorstyrelsen har taget tidligere tiders kritik til sig og løbende arbejder på at forbedre servicen over for de erhvervsdrivende, som kontakter dem.

“Tidligere har det været svært at komme igennem til en kompetent medarbejder, men der er ingen tvivl om, at man i Motorstyrelsen gerne vil yde en bedre service, og vi kan allerede mærke, at dialogen er blevet langt bedre, efter at Motorstyrelsen er blevet etableret, sagde Lars Ellegaard og fulgte op:

“Det er vigtigt for vores medlemmer, at de kan få et relativt hurtigt svar. Tidligere var der også lange sagsbehandlingstider, men vi kan mærke, at Motorstyrelsen arbejder på at holde sagsbehandlingstiderne nede. Det er positivt, forklarede Lars Ellegaard.