Bilsalg

Selvom nyvognssalget stiger kraftigt, er niveauet stadig meget lavt

Mens nyvognssalget oplever det andet dårligste år siden 2012, er brugtvognssalget det næstdårligste siden 2014.

Det har bragt optimisme mange steder, at nyvognssalget igennem 2023 løbende er steget og endte på 172.764 nyregistrerede biler, hvilket er en markant fremgang på knap 17 procent fra 2022, hvor det samlede salg endte på 148.277.  

Salget af nye biler i 2023 ligger dog fortsat meget lavt, når man ser på årene før 2022. I 2019 blev der således solgt over 225.000 biler, og vi skal helt tilbage til 2012, hvor salget endte på 170.617, for at finde et år med lavere nyvognssalg end i 2023.  

Samtidig er det lave salg en trussel mod de traditionelle bilforhandlere, idet fremgangen på 17 procent, hvilket udgøres af knap 25.000 ekstra solgte biler, primært går til Tesla. Teslas salgstal er i det forgangne mere end seksdoblet i forhold til året før og er steget fra cirka 3000 solgte nye biler i 2022 til over 22.000 nye biler i 2023. Fjerner man Tesla fra ligningen, er nyvognssalget i 2023 kun steget med knap 4 procent i forhold til 2022, som var det dårligste i mange i år.  

“Det er positivt, at forbrugerne har fået noget af købelysten tilbage. Uanset hvordan man vender og drejer det, er det positivt, at der bliver solgt 17 procent flere nye biler. Men det er udfordrende for de traditionelle forhandlere og de traditionelle mærker, at Tesla sidder på så stor del af fremgangen,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Hun noterer sig dog, at 2024 er begyndt med flere markante prisnedsættelser fra andre mærker end Tesla, hvilket måske kan vinde noget af det tabte tilbage. 

Brugtvognssalg med mikroskopisk fremgang

Hvad angår brugtvognssalget endte det i 2023 med en mikroskopisk fremgang på få hundrede biler i forhold til 2022. I alt blev der solgt 504.632 brugte biler i 2023, inklusiv brugtimporten. Det er altså lidt bedre end i 2022, mens også det dårligste år for brugtvognssalget i en årrække, hvor vi skal tilbage til 2014 for at finde et lavere niveau. Her blev der solgt 491.954 brugte biler. Omvendt blev der i 2020 solgt 572.161 brugte biler.  

“Brugtvognssalget har ikke oplevet nær så stor tilbagegang som salget af nye biler. Og man kommer igen over 500.000 biler, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Problemet er omvendt priserne, som har hoppet op og ned og fortsat skaber udfordringer,” siger Gitte Seeberg.  

Ser man på de solgte bilers drivkraft, fik elbilerne for alvor deres gennembrud i 2023, og salget blev fordoblet i forhold til 2022. Der er nu over 200.000 elbiler på de danske veje, hvoraf knap 63.000 blev solgt i fjor.  

Elbilerne udgjorde 36 procent af salget i 2023, mens benzinbiler inkl. benzin MHEV udgjorde 41 procent. Pluginhybriderne udgjorde 10 procent, mens dieselbilerne udgjorde 8 procent. Hybridbiler udgjorde knap 5 procent.  

“Elbilerne har gjort det rigtig godt i det forgangne år, og den udvikling vil fortsætte. Omvendt ser det ikke for godt ud for hverken pluginhybriderne eller dieselbilerne,” siger Gitte Seeberg og henviser til, at over 80 procent af de nye solgte biler i Norge i fjor var elbiler.  

Ser man isoleret på salgstallene for december steg nyvognssalget med 26 procent til over 19.000 biler i forhold til december 2022. Hele 51 procent af de solgte nye biler var elbiler i december. Brugtvognssalget steg med 0,6 procent i forhold til året før og landede på knap 35.000 solgte brugte biler, hvoraf omkring 50 procent var benzinbiler og 15 procent var elbiler. 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør