Elbiler

Tre sager viser problemer med vildledende markedsføring i branchen

Man skal holde tungen lige i munden, når man markedsfører biler som klima- eller miljøvenlige. Forbrugerombudsmandens kontrol styrkes for at bremse vildledning.  

Det gælder om ikke at markedsføre sine produkter som mere klima- eller miljøvenlige, end de er. For hvis man gør det, risikerer man kritik og bøder fra Forbrugerombudsmanden. 

Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen har afsluttet tre sager om vildledende markedsføring i autobranchen med indskærpelser til virksomhederne, netop fordi de gjorde sig skyldige i det, som man på nydansk kalder greenwashing. Altså at markedsføre et produkt som grønnere, end tilfældet faktisk er.  

Herunder gennemgår vi de tre sager:  

Suzuki Bilimport – vildledende markedsføring af ”mild-hybridbiler” som ”hybrid” 

Den ene sag handler om Suzuki Bilimport, der markedsførte hybridbiler. Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at forbrugere forstår en ”hybrid” som en bil, der kan køre dels på elektricitet alene og dels på fossilt brændstof alene. Det kan mild-hybrider som udgangspunkt ikke, hvorfor forbrugerombudsmanden fastslog, at markedsføringen er vildledende.   

Samtidig markedsførte Suzuki Bilimport i en periode i 2021 dertil en ”mild-hybridbil” med beskrivelsen ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde”. Forbrugerombudsmanden fastslog, at det var med til at underbygge vildledningen, og at det bidrog til, at forbrugeren fik et fejlagtigt indtryk af bilens miljøbelastning. 

Toyota Danmark – markedsføring af plugin-hybrid var vildledende 

Den anden sag omhandler Toyota Danmark, der i 2020 markedsførte en plugin-hybridbil med udsagnet ”en bil til dig, der vil have en miljørigtig bil uden at være begrænset på rækkevidde”. Det skete selvom plugin-hybridbilen højst kunne køre 50 km på elektricitet, uden at skulle genoplades.   

Forbrugerombudsmanden fokuserer også på, at Toyota dertil markedsførte bilerne med udsagn såsom ”miljørigtig bil”, ”genoplad miljøet med en plug-in hybrid” og ”det er miljørigtigt, nemt og billigt at have en plug-in-hybrid.” Men da de miljømæssige fordele ved bilen blev væsentligt reduceret af de miljøbelastende aspekter ved bilen, var markedsføringen af bilen som miljørigtig vildledende, konkluderer forbrugerombudsmanden.  

OK Benzin – dieselprodukt var vildledende 

Tredje sag drejede sig om OK Benzins markedsføring i 2020 af et produkt rettet mod erhvervskunder med udsagnene ”Klimadiesel” og ”Vi kører på OK klimadiesel – skal du med på vognen?” med billede af en sennepsblomstermark på OK’s tankbiler. 

I og med at dieselen kun indeholdt 25 % biobrændstof, mens de resterende 75 % fortsat var fossilt brændstof fastslår forbrugerombudsmanden, at markedsføringen af produktet var vildledende, da både erhvervsdrivende, men også forbrugere, kunne få det indtryk, at produktet var mindre klimaskadeligt, end tilfældet var.  

Jurist i AutoBranchens Danmark, Ida Daarbak Reislev, fastslår, at sagerne viser, at forbrugerombudsmanden vil styrke sin indsats for at bekæmpe greenwashing:  

”De tre sager er særdeles interessante for autobranchen, og man bør som forhandler af (plugin)-hybridbiler tage forbrugerombudsmandens indskærpelser til efterretning. Sagerne viser meget tydeligt, at det er forbrugerombudsmandens opfattelse, at hybridbilerne ikke er så miljøvenlige, at der kan annonceres med det over for forbrugere med al for mange positive klimaudsagn. Det er produktets samlede klimabelastning, man skal se på, når man markedsfører, og man kan derfor ikke trække et enkelt aspekt ud og fremhæve produktet som helhed som mere miljøvenligt, hvis produktets samlede miljøpåvirkning ikke er bedre end tilsvarende ”almindelige” produkter,” siger Ida Daarbak Reislev. 

Sanktioner ved overtrædelse 

Forbrugerombudsmanden kan sanktionere på forskellige måder, når overtrædelser af markedsføringsloven finder sted. Fx kan forbrugerombudsmanden sanktionere med en indskærpelse, hvor virksomheder gøres opmærksom på, hvilke brud på markedsføringsloven forbrugerombudsmanden mener, at man har gjort sig skyldig i. Virksomheden oplyses herefter om reglerne, og det forventes, at virksomheden stopper. Hvis dette ikke sker, eller hvis markedsføringen anvendes igen senere, vil der blive set med større alvor på overtrædelsen, og bødestørrelsen vil afspejle dette.  

Vi har skrevet nærmere om reglerne og dokumentationskravene i denne artikel. 

I perioden 2022-2025 er der afsat 7 mio. ekstra årligt, så Forbrugerombudsmanden kan styrke sit tilsyn med virksomhedernes grønne markedsføring. 

Kontakt jura@abdk.dk hvis du har brug for konkret rådgivning. 

Kontakt

Juridisk hotline