Eftermarked

Vådt vejr og huller i vejene betyder masser af skader

Den hårde vinter og det våde vejr kan skade både styretøj, elbilsbatterier, dæk og fælge. Her gælder det om at tilpasse sine services til kunderne. 

Det er næppe gået manges næse forbi, at såvel landeveje som motorveje efter en våd vinter og en januar præget af snestorm kunne være i langt bedre forfatning. Der er simpelthen utroligt mange store huller i vejene rundt omkring i landet.  

Det skaber mange skader, som skal udbedres på landets autoværksteder. 

“I fjor så vi det med haglskaderne og nu er det det våde og kolde vejr, der skaber skader på mange biler. Det ekstreme vejr er en ny virkelighed, og skaderne på biler vil kun stige i takt med at vejret bliver voldsommere,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark. 

“Det er en foruroligende udvikling, men det er samtidig også noget, man skal tænke over i sin forretning. Det gælder om at tilbyde nye services til kunderne, hvad end det så hyppigere service på dæk og fælge eller eftersyn af styretøj og batteripakker,” siger Nicky Bobak videre.  

Merværdi i kundeoplevelsen

Han fremhæver eksempelvis, at mindre afvigelser i styretøjsindstillingen efter påkørsel af et hul ikke nødvendigvis kan ses med det blotte øje, men kan have stor påvirkning på dækslid for bilejerne. Og i kraft af større og dyrere dæk på især elbiler vil man her kunne skabe merværdi i kundeoplevelsen ved at fokusere på det.  

I Aarhus Kommune har fire asfalthold i januar repareret over 1.800 huller i vejene, skriver Jyllands-Posten, der fastslår, at det er over tre gange så mange huller som i samme periode sidste år. 61 bilister har ifølge Jyllands-Posten anmeldt en ulykke til Aarhus Kommune efter at have ramt et hul.  

Det er kommunen eller Vejdirektoratet, som kan komme til at betale erstatning, hvis huller i deres veje forårsager uheld eller skader. 

“Som værksted handler det også om at rådgive kunderne, der kommer ind med de her skader. Mange ved ikke, hvor de skal henvende sig, eller at de kan være berettiget til erstatning, så her kan man virkelig skrue op for kundeservicen,” siger Nicky Bobak.

 

Jyllands-Posten har bragt nedenstående guide fra FDM, der klarlægger, hvor bilister og bilejere kan agere ved bilskader fra huller i vejen: 

Kører du på en generelt godt vedligeholdt vej, hvor du ikke bør have en mistanke om, at der ikke kan køres med den normale, lovlige maksimumhastighed, og kører du i et hul, som du ikke har mulighed for at vige uden om eller ikke burde have forudset var i vejen, kan der være mulighed for at kunne få den givne vejmyndighed (kommune eller stat) til at erstatte skaden på bilen. Det kræver dog, at vejmyndigheden kan siges at have handlet ansvarspådragende i form af at have udvist fejl eller forsømmelse. 

Hvordan dokumenterer du skaden på din bil? 

Du skal dels dokumentere, hvilken skade der er sket på bilen, og kunne dokumentere, hvor og hvordan skaden er sket. FDM vil derfor råde dig til både at fotografere skaden på bilen, hullet i vejen og stedet, hvis det er praktisk muligt. Er der vidner til, at du kører i et hul og skader din bil, så få navn og telefonnummer på vidnet. 

Hvem skal du søge erstatning hos? 

Hvis du vil søge erstatning, skal du rejse erstatningskrav over for ejeren af vejen, dvs. den ansvarlige kommunes tekniske forvaltning eller til Vejdirektoratet. 

Hvilke pligter har du som bilist? 

Som bilist har du altid pligt til at køre efter forholdene. Det gælder både i forhold til vejret og vejens beskaffenhed. Er vejen i synligt dårlig stand eller under vejarbejde, er det din pligt at afpasse din hastighed og kørsel efter det. 

Hvilke pligter har vejmyndigheden? 

Vejmyndighedens tilsynspligt med vejene strækker sig til nogle gange om året, afhængig af vejens placering, færdsel mv. Der er forskel på, om der er tale om en bivej eller en hovedvej/motorvej i forhold til hyppigheden af tilsyn. Hvis huller i vejene er opstået over kort tid, og hvis kommunen/vejmyndigheden i øvrigt har ført et rimeligt tilsyn og prioriteret vejnettet sagligt, vil der næppe være et erstatningsansvar for vejmyndigheden. 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert