Forsikringspakker er vigtige for rigtig mange bilforhandlere, og af samme årsag er datoen den 1. april yderst vigtig at notere sig. Ifølge den nye lov om formidling af forsikring, som dermed omfatter bilforhandlere, er 1. april skæringsdatoen, hvor man enten skal have søgt om registrering eller tilladelse hos Finanstilsynet for at kunne tilbyde og formidle forsikringer efter loven.

Hvis forhandleren har sørget for at indsende ansøgningen før fristens udløb, og bilforhandleren tidligere har udøvet forsikringsformidling, kan bilforhandleren dog som udgangspunkt fortsætte sin formidling, så længe ansøgningen er under behandling. Det skriver advokathuset Lund Elmer Sandager: Ny lov om forsikringsformidling – de nye reglers betydning for autobranchen

Eylem Ünüvar, juridisk chef og advokat hos AutoBranchen Danmark, supplerer:

“Man skal holde sig for øje, at man som bilforhandler som udgangspunkt betragtes som accessorisk formidler af forsikringer. Det betyder, at man skal registreres hos Finanstilsynet, og derfor er  datoen 1. april er meget vigtig at være opmærksom på”, fortæller Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark.

På det her link kan du eller din virksomhed komme i gang med at ansøge om at blive godkendt accessorisk forsikringsformidling.

Skal vurderes egnet

Ændringerne i loven om forsikringsformidling går tilbage til 1. oktober 2018. Herfra står det også klart, at ændringerne også har betydning for at blive vurderet egnet til at sælge og varetage forsikringer. Det betegnes i loven som et egnet- og hæderlighedskrav (Fit & Proper), der stilles til ledelsen i bilforretningen. Det er nemlig ledelsen, som har overordnet ansvar for distributionen af accessoriske forsikringer.

Det er vigtigt at notere sig, at forhandleren selv skal sikre, at formidleren og de ansatte overholder reglerne. I det daglige arbejde vil det sige, at den eller de ansvarlige skal bestå en efteruddannelsesprøve. Bilforhandleren skal derfor klarlægge, hvad det er for nogle kompetencer, som de ansatte skal besidde for at holde sig inden for lovens rammer.

“Autobranchen er dog i den situation, at flertallet vil falde i kategorien accessoriske forsikringsformidlere, og dermed i gåseøjne kan nøjes med de mest lempelige regler, der som udgangspunkt ikke kræver yderligere uddannelse”, siger Eylem Ünuvar fra AutoBranchen Danmark.

Loven tillader dog en overgangsordning, hvis forhandleren og den/ de konkrete ansat/ ansatte har arbejdet med formidling af forsikringer.

“De førnævnte krav til kompetencer skal være opfyldt inden for tre år. Dog skal det nævnes, at den her overgangsordning kun gælder, hvis de ansatte forsætter med de samme opgaver i forhold til at sælge og formidling forsikring. Men stillingsbetegnelser og arbejdsopgaver har det med at ændre sig, så er man det mindste i tvivl, skal man hurtigst muligt finde aktuel efteruddannelse”, forklarer Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark.

Falder den ansatte uden problemer ned i kategorien accessorisk forsikringsformidler, og alene sidder med den type af arbejde, skal der ifølge advokatfirmaet Lund Elmer Sandager blot have “passende viden” om de forsikringer, man formidler videre til bilkøberne.

Agentrollen ændret

Den gamle lov om formidling af forsikringer, der blev varetaget af Forsikring & Pension (F&P), brugte også betegnelsen forsikringsagenter. Den betegnelsen var også relevant i forbindelse med tilbud om ansvars- og kaskoforsikringer. Men er man forsikringsagent, omfattes man ifølge advokathuset Lund Elmer Sandager af de fulde krav til forsikringsformidlere – og dermed førnævnte krav til kompetence og uddannelse.