Skatteministeriet er i færd med at lægge sidste hånd på den undersøgelse, der skal redegøre for afgifts-konsekvenserne, når alle biler efter 1. april skal indregistreres efter WLTP normerne ganget med en faktor på 1,21.

Regeringen har lovet, at overgangen til WLTP skulle være helt provenuneutralt for statskassen således at omfanget af biler, der står til at stige i pris, skulle blive opvejet af biler, der falder i pris. Men beregninger foretaget af branchen har vist, at der er en klar overvægt af biler, der står til at stige pris – stik imod lovens hensigt.

”Lige nu hersker der enorm usikkerhed i markedet om, hvad der kommer til at ske efter 1. april. Det er naturligvis ikke acceptabelt, hvis regeringen og DF løber fra sit løfte og derfor ser vi frem til, at der bliver fundet en løsning, der neutraliserer den statsfinansielle effekt af WLTP”, siger administrerende direktør i AutoBranchen Danmark”, Gitte Seeberg.

Det er forventningen, at Skatteministeriet bliver klar med sin analyse i denne uge, hvorefter skatteminister Karsten Lauritzen hurtigt efter vil melde ud. Hvis ministeriets analyse bekræfter branchens egne om en overvægt af prisstigninger, er der forskellige løsningsmodeller.

Politikerne kan f.eks. beslutte en højere beregningsfaktor end de 1,21. Her har branchen peget på en faktor på 1,28 eller højere. Alternativt kan regeringen og DF også beslutte at udskyde ikrafttrædelsen af WLTP fra 1. april i år til et senere tidspunkt.

”Det vil se mærkeligt ud, hvis regeringen bliver ansvarlig for stigende registreringsafgifter, som noget af det sidste inden et folketingsvalg. Det tvivler jeg på, at den vil have siddende på sig, og derfor tror jeg på, at der bliver fundet en løsning ,”siger Gitte Seeberg.

Det mest logiske vil her være at udsætte ikrafttrædelsen med et år så problemstillingen bliver lagt ind under den trafikkommission, som regeringen netop har nedsat med fhv. DONG-direktør, Anders Eldrup som formand.

Kommissionen skal se på den grønne omstilling og sikre, at overgangen fra benzin- og dieselbiler biler ikke belaster statskassen. Transportområdet lægger ca. 50 mia.kr. i statskassen. Og kommissionen skal aflægge en delrapport inden udgangen af 2019 og sin endelige rapport et år efter.