AutoBranchen Danmark skal arbejde tæt sammen med den transportkommission, som regeringen nedsatte i slutningen af februar, som medlem af kommissionens følgegruppe. Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, bliver til virkelighed.

Det er regeringens målsætning, at der fra 2030 og frem er 1 million grønne biler i Danmark. Men hvordan skal regnestykket hænge sammen? Det skal den nye transportkommission komme med bud på.

Til at hjælpe formand Anders Eldrup og kommissionens  medlemmer stifter man samtidig en følgegruppe. Den skal levere aktuel og relevant viden til kommissionen, og følgegruppen skal samtidig sparre med transportkommissionen. Det gælder inden for områder som afgifter, teknologi, barrierer og samfundsøkonomi.

Alt i alt skal det munde ud i både en delrapport mod udgangen af 2019 og en endelig rapport i 2020. Den endelige rapport skal blandt andet afdække, hvordan man eksempelvis kan omlægge til tekniske bilafgifter, indføre roadpricing eller lignende vejafgifter. Hertil en lang række øvrige tiltag, som skal være med til at omstille branchen, så Danmark når sine klimamål og regeringens målsætning.

Skal finde mindst 50 mia. kr.

Det er en stor opgave, kommissionen står foran, og som udgangspunkt skal statens indtægter på ca. 50 mia. kr. fra bilrelaterede afgifter dækkes, hvis samfundet skal omlægges med nye bilafgifter og øvrig tiltag på transportområdet.

Det svarer til over to procent af Danmarks BNP eller omkring fem procent af det samlede afgifts- og skatteprovenu. Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark er glad for, at AutoBranchen Danmark kan hjælpe kommissionen i dens arbejde.

“Vi har i forvejen en del data og viden, som kan understøtte, nuancere og klarlægge flere af de felter, som transportkommissionen skal nærstudere. For os er det naturligvis også vigtigt, at vores erhvervsliv med biler i centrum får så gode rammebetingelser som muligt, når politikerne skal træffe beslutninger på vores område i nær fremtid”, siger Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Kommissionens arbejde - i kort form

  • Kommissionen skal opstille konkrete forslag til finansiering inden for skatte-, afgifts- eller tilskudssystemet. Det vil også betyde tiltag inden for transportområdet og elafgiftsprovenuet. Det kan munde ud en i omlægning til teknisk baserede bilafgifter, roadpricing, vejafgifter, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling, kan skaffes på anden vis.
  • Der udarbejdes et overblik over markedstendenser inden for såkaldte lav- og nul-emmissionsbiler.
  • Gruppen af eksperter skal løbende vurdere, hvordan man indfrier de målsætninger for henholdvis 2030 og 2035, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fremlagt. Det skal skabe  klarhed over positive effekter på klima og miljø samt de direkte og afledte omkostninger.