Eftermarked

Bliv en bedre forhandler med ny guide

Med udgivelse af en guide til den gode forhandling ønsker AutoBranchen Danmark at hjælpe branchen til at sikre bedre indtjening på eftermarkedet.

Det er velkendt, at forsikringsselskabernes indkøbspres mange steder gør ondt på autobranchens forhandlere, værksteder og autolakerere.  

Men nu udgiver AutoBranchen Danmark en guide til den gode forhandling, som sigter mod at klæde branchen bedre på til forhandlingerne med forsikringsselskaber og andre samarbejdsaftale.  

Det sker efter, at ønsket om hjælp til forhandlingssituationen blev rejst på debatmøder om skadesbranchens fremtid i fjor.  

Samtidig har medlemsundersøgelser blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer vist, at det for alt for mange gælder, at deres samarbejdsaftaler med forsikringsselskaberne ikke er blevet genforhandlet i årevis. 

“Forsikringsselskabernes indkøbspres er mange steder virkelig voldsomt. Samtidig står skadesbranchens ejere og værkførere i forhandlingssituationen ofte over for nogle benhårde talknusere, som ikke giver ved dørene, og hvor det gælder om at være så velforberedt, som man kan. Derfor har vi lavet denne guide, der forhåbentlig kan give skadesbranchen lidt flere gode kort på hånden, når forhandlingerne finder sted,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Klæder branchen bedre på

Den næsten 40 sider lange guide indeholder alt fra huskelister, regneeksempler, tips og rådgivning til alle dele af forhandlingen, ligesom den også indeholder viden om samarbejdet med forsikringsselskaberne. 

“Vi har lavet en guide, hvor vi forsøger dels at klæde branchen på med forskellig baggrundsviden, og hvor vi dels forsøger at være så konkrete som muligt i forhold til den enkelte forhandling, og alle ting, der er gode at huske at lave aftaler for,” siger Nicky Bobak. 

Samtidig tilbyder AutoBranchen Danmarks eftermarkedsafdeling som altid råd og sparring, hvis man har brug for det – også om forhandlingerne, ligesom AutoBranchens Danmarks jurister er klar til at gennemse samarbejdsaftaler, kontrakter og lignende.  

En fysisk udgave af guiden udsendes til alle medlemmer af AutoBranchen Danmark med Magasinet Eftermarkedet, der udgives i slutningen af februar. 

En digital version af guiden kan læses her.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert