Elbiler

Branchens omsætning er steget trods svære år, men indtægterne til statskassen falder

Trods coronanedlukninger og mangel på biler er omsætningen i den samlede autobranchen gået frem i de seneste år, viser rapporten Danskernes Biler. De lave bilsalgstal viser sig dog i markant fald i statens indtægter fra registreringsafgiften. 

Den samlede autobranche har oplevet stigende omsætning på trods af corona, der ellers har ført til lukning af både bilfabrikker og forhandlere samt forlængede leveringstider. 

Omsætningen er steget fra 164 milliarder kroner i 2019 til 191 milliarder kroner i 2021. Det fremgår af rapporten Danskernes Biler, som AutoBranchen Danmark for første gang har udgivet, og som hvert år fremadrettet vil gøre status over udviklingen i autobranchen.  

Manglen på biler har ført til markant stigende priser på både nye og brugte biler, hvilket blandt andet forklarer den stigende omsætning. 

Samtidig har mange af nyvognsforhandlerne valgt at sælge brugte biler for at opretholde deres omsætning i en periode, hvor bilfabrikkerne ikke kan levere det efterspurgte antal biler. 

Ser man på forskellen fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022, er omsætningen hos bilforhandlerne steget med 4,2 procent, mens værkstedernes omsætning er steget med 4 procent. Omsætningen på karrosseriværksteder og autolakererier er steget med over 16 procent i perioden. 

Der ses dog samtidig markante dyk i omsætningen i de kvartaler, hvor corona har toppet fx i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021, hvor branchen var lukket ned. Derudover ses konsekvenserne af krigen i Ukraine i 1. kvartal 2022, hvor flere bilproducenter måtte stoppe produktionen, samtidig med at forbrugerne begyndte at blive tilbageholdende. 

Skadesbranchen har i de seneste tre år haft store udsving i omsætningen fra kvartal til kvartal. En vigtig forklaring har været den mindre trafik i perioder med nedlukning af samfundet. Men branchen har på trods af de store udsving haft en stabil omsætning fra 2019-2021. 

Lavere indtægter til staten

Det lavere antal solgte biler har også betydet en markant nedgang i statens indtægter fra bilrelaterede afgifter. 

I 2021 betalte danske borgere og virksomheder godt 46,6 mia. kroner i afgifter på grund af deres køretøjer. Sammenlignet med 2017 er der tale om en nedgang i afgiftsprovenuet på knap 3,5 mia. kroner. 

Af det samlede afgiftsprovenu fra motorkøretøjer på 46 mia. kr. er registreringsafgiften den klart største indtjeningskilde for staten. Det er også den afgift, der står for det største fald i perioden for 2017-2021.  

Ud af det samlede afgiftstab på godt 3,5 mia. kr. udgør faldet i registreringsafgiften 3,3 mia. Kr. 

Hovedparten af forklaringen på faldet skal findes i, at der er solgt omkring 30 procent færre nye biler i det seneste år end for fem år siden. En anden forklaring er, at andelen af grønne biler er vokset markant, hvilket som bekendt understøttes med hel eller delvis afgiftsfritagelse. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper