Elbiler

Er du klar? Ny pulje til opsætning af ladestandere åbner snart

Der bliver snart åbnet for statslig pulje på 50 millioner kroner til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere. Det gælder om at være velforberedt, hvis man vil have fingre i pengene. 

Den grønne omstilling af transportsektoren er i fuld gang. De grønne biler stormer frem og udgør store dele af salget af ny biler. I december sidste år blev der for første gang nogensinde solgt flere grønne biler end benzin- og dieselbiler.  

Faktisk går salget så hurtigt, at udbygningen af ladestanderinfrastrukturen har svært ved at følge med, og således er der i de senere år blevet færre og færre ladestandere pr. opladelig bil.  

Det er der et politisk ønske om at lave om på, ligesom bilforhandlere igen og igen har påpeget manglen på ladestandere som et problem, så endnu flere borgere vil købe en grøn bil – og derfor åbner endnu en offentlig støttepulje snart for nye ansøgning til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på privat grund.  

Puljen er på i alt 50 millioner kroner og ansøgningsperioden ventes at løbe fra 1. april til 15. august i år og kan søges af eksempelvis virksomheder, fx bilforhandlere eller autoværksteder.  

Puljen dækker tilskud på op til 25 procent af projektets totalomkostninger. 

Puljen dækker både opsætning af nye og opgradering af eksisterende ladestandere, men gælder kun hurtig- og lynladestandere. En hurtiglader defineres som en ladestander med en effekt på 23-99 kWh, mens en lydlader har en effekt på over 100 kWh.  

Det maksimale støttebeløb er 75.000 kroner pr. ladeudtag til hurtigladere og 220.000 kroner pr. ladeudtag til lynladere. Begge beløb er eksklusiv moms.  

Hurtig- og lynladere, der er vigtige for mobiliteten på tværs af landet, udgør til sammen kun cirka 15 procent af de omkring 4850 offentligt tilgængelig ladepunkter. Ved tildeling af støttemidlerne lægges der blandt andet vægt på geografisk placering, om der et ladestanderbehov, der ikke vil blive dækket på markedsvilkår og på ladeeffekten i forhold til støttebeløbet samt projektets modenhed.  

Ansøgninger skal indsendes via www.virk.dk 

Seeberg: Det er bare med at komme i gang

Fra AutoBranchen Danmark lyder der en klar opfordring til at søge midlerne – og forberede sig godt: 

“Ved at have en hurtig- eller ladestander bidrager man både positivt til den grønne omstilling og kan tiltrække nye kunder og bliver et samlingspunkt i lokalområdet. Det kan blive en god investering, som kan være med til at fremtidssikre forretningen. Det kræver selvfølgelig noget benarbejde, men uanset om støtte tildeles eller ej, tror jeg det er værd at gøre arbejdet og muligvis selv finansiere hele opsætningen, hvis man ikke får støtte,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Antallet af elbiler er mere end seksdoblet i løbet af de sidste tre år, mens antallet af pluginhybrider i samme periode er mere end 15 gange højere. Ved nytår var deromkring 66.000 elbiler og 77.000 pluginhybrider i Danmark.  

Du kan læse mere om den grønne omstilling af transportsektoren i AutoBranchen Danmarks vidensbank om grønne biler, som du finder lige her: Vidensbank om grønne biler – AutoBranchen Danmark 

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent