Eftermarked

Et mindretal boykotter forsikringsselskaber, men langt flere overvejer fremtiden

Mens cirka hver ottende er stoppet med at udføre skadesarbejde for specifikke forsikringsselskaber på grund af uacceptable vilkår, overvejer langt flere det samme. Samtidig efterspørger mange et alternativ til Autotaks.

Der er intet nyt i, at mange i skadesbranchen er utilfredse med forsikringsselskabernes ageren. Det skyldes blandt andet, at det alt for ofte sker, at selskaberne ikke respekterer, at reparationstiderne i Autotaks kun skal være vejledende eller at timepriserne ikke er blevet reguleret i årevis.

Nu viser en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer så, at værksteder og lakerere oplever forsikringsselskabernes vilkår som så uacceptable, at de i flere tilfælde er stoppet med at udføre skadesarbejde for et eller flere forsikringsselskaber.

Det gælder for 12,8 procent af respondenterne og har nævnes Topdanmark, Taksatorringen og Tryg blandt de selskaber, som nogle af værkstederne er stoppet med at udføre arbejde for.

Samtidig svarer 42,6 procent, at de endnu ikke er at stoppet med at udføre skadesarbejde for specifikke selskaber, men at de overvejer at gøre det. Knap 45 procent svarer, at de ikke er stoppet med at udføre skadesarbejde for forsikringsselskaber på grund af uacceptable vilkår, og at de heller ikke overvejer det.

Men at utilfredsheden alligevel er så stor, bør give stof til eftertanke for forsikringsselskaberne, mener Nicky Bobak, eftermarkedschef hos AutoBranchen Danmark.

”Når over halvdelen af værksteder og lakerere svarer, at de enten allerede boykotter eller i hvert fald overvejer at boykotte visse selskaber, viser det jo, at der er noget helt galt. Det, som burde være et samarbejde, er desværre blevet noget, som alt for mange har svært ved at finde sig tilpasse i,” siger Nicky Bobak.

Ændringer er nødvendige

Det kalder ifølge Nicky Bobak på, at forsikringsselskaberne ændrer deres tilgang, så der bliver tale om et ligeværdigt samarbejde til gavn for begge parter.

”Forsikringsselskaberne tjener milliarder på, at skadesbranchen udfører et stort arbejde for deres kunder. Men nogle af selskaberne er blevet for grådige, og alt for mange værksteder og lakerere har for svært ved at tjene til dagen og vejen. Det skal der ændres på,” siger Nicky Bobak.

”Her spiller Autotaks en stor rolle, for systemet bliver desværre misbrugt af selskaberne, og F&P udvikler i alt for høj grad Autotaks med et snævert fokus på forsikringsselskabernes interesser,” påpeger Bobak.

Det kommer også til udtryk i undersøgelsen, hvor kun knap 14 procent svarer, at de ikke mener, at der er brug for, at Autotaks bliver suppleret af andre tilbudssystemer. Omvendt mener knap 63 procent, at Autotaks bør få konkurrence fra andre tilbudssystemer. 23 procent svarer ”ved ikke”.

”Det er tydeligt, at vi er kommet meget langt væk fra den situation, som gjorde, at branchen i sin tid accepterede Autotaks som et monopol. Vi blev lovet medindflydelse, og at tiderne kun er vejledende, men virkeligheden er jo en anden i dag, og derfor er tiden nu også til, at Autotaks enten reformeres grundlæggende eller at monopolet bliver brudt,” siger Nicky Bobak.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert