Eftermarked

Flertal af værksteder oplever, at forsikringsselskaber gambler med kunders sikkerhed 

Langt over halvdelen af værkstederne svarer i ny medlemsundersøgelse, at de ofte eller af og til oplever, at forsikringsselskaber nægter at betale for sikkerhedsmæssigt forsvarlige reparationer.

AutoBranchen Danmark har løbende dokumenteret, hvordan det kniber med at sikre ordentlig og fair afregning for det arbejde, der udføres for forsikringsselskaberne i skadesbranchen. 

Men en ny undersøgelse viser nu, at indkøbspresset fra forsikringsselskaberne er så stort, at det ikke bare går ud over økonomien i skadesbranchen, men at forsikringsselskaberne også gambler med sikkerheden og kvaliteten i reparationerne af deres kunders biler. 

Adspurgt om værkstederne har oplevet, at et eller flere forsikringsselskaber ikke vil betale for den reparation, som efter værkstedernes overbevisning vil være den sikkerhedsmæssigt forsvarlige løsning, er resultatet ikke til at tage fejl af. Her svarer 29 procent af respondenterne i en ny medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer nemlig, at det ofte er tilfældet. Hele 38 procent svarer, at det sker af og til.  

28 procent svarer omvendt, at de ikke har oplevet, at et eller flere forsikringsselskaberne ikke vil betale for den sikkerhedsmæssigt forsvarlige løsning.  

I undersøgelsen bliver der også spurgt til, om værkstederne har oplevet, at forsikringsselskaber foreslår reparationsmetoder, som i værkstedernes optik ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarlige. 

Her svarer 47 procent af respondenterne, at de af og til oplever den slags ageren fra forsikringsselskabernes side, mens 13 procent svarer, at det ofte er tilfældet. 33 procent af respondenterne svarer, at de ikke har oplevet det.  

Indkøbspolitik har grundlæggende udfordringer

Undersøgelsen viser for Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark, at der er noget grundlæggende galt med mange forsikringsselskabers indkøbspolitik: 

“Der er selvfølgelig undtagelser, men vi ser desværre en meget uheldig tendens, hvor indkøbet fra forsikringsselskaberne nærmest kun fokuserer på pris. Det kunne måske være acceptabelt, hvis det ikke gik ud over kvalitet og sikkerhed, men som undersøgelsen viser, sker det alt for ofte, at forsikringsselskaberne tilsidesætter deres kunders interesser,” siger Nicky Bobak. 

Samtidig stiller indkøbspresset værkstederne i en svær situation, fastslår Nicky Bobak.  

Han oplever nemlig, at mange værksteder opgiver at tage kampen med forsikringsselskaberne og i stedet for egen regning – altså uden forsikringsselskaberne betaler – udfører skadesarbejdet, så sikkerhed og kvalitet er på plads.  

“Især de store forsikringsselskaberne driver rovdrift på værkstedernes faglige stolthed og ansvarsfølelse over for deres kunder. Men forsikringsselskaberne burde jo ikke få mere, end hvad de vil betale for,” siger Nicky Bobak.  

“I stedet for at gå på kompromis med sin virksomheds økonomi og udføre gratis arbejde, skal man være bedre til at stå fast. Det handler enten om at afvise at udbedre skaden eller at gøre kunden opmærksom på, hvad vedkommendes forsikringsselskab foreslår – og så eventuelt ekstrafakturere kunden,” siger Nicky Bobak.  

I næste uge kan du her på hjemmesiden læse om, hvilke forsikringsselskaber, der ifølge værkstederne er mest tilbøjelige til at tilsidesætte kvalitet og sikkerhed og hvilke forsikringsselskaber, der efter værkstedernes opfattelse omvendt prioriteter kvalitet og sikkerhed.  

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert