Miljøregler og miljøkrav

Myndighedernes miljøkrav til autobranchen

Læs hvilke miljøkrav myndighederne stiller til autobranchen og hvad du skal være opmærksom på.

Læs mere

Miljøtilsyn

Landets kommuner har pligt til at gennemføre miljøtilsyn i virksomhederne. Se hvad det indebærer.

Læs mere

Kommende EU-miljøkrav

Der er vedtaget en række nye miljøkrav i EU, som flere og flere virksomheder med tiden vil skulle følge.

Læs mere

Arbejdsmiljø

Bliv klogere på hvornår du skal have en miljørepræsentant og hvilke APV’er du skal lave.

Læs mere

Miljøkrav

Som virksomhed i autobranchen er der en række miljøkrav, som man skal leve op til for at sikre os bedst muligt mod ødelæggelse af det område, vi lever i.

Det gælder eksempelvis i forhold til forurening af luft, jord og vand, i forhold til støj, i forhold til affald og brug af kemikalier.  

På disse sider fokuseres der på gældende miljøkrav, miljøtilsyn og uddannelse og kurser inden for miljø, ligesom kommende miljøkrav fra kunder og myndigheder også beskrives, men der vil i stigende omfang også blive stillet klimakrav til din virksomhed.

Det er vigtigt at have øje for, at klima og miljø er to forskellige ting. Mens klima handler om vejret, om temperaturer, nedbør, lufttryk og luftfugtighed, handler miljø om de fysiske forhold, vi lever i.

Klimaet påvirker naturligvis miljøet, men miljø handler om kvaliteten af jorden, luften og vandet omkring os – og dermed også vilkårene for mennesker, dyr og natur. 

Både klima og miljø påvirkes af menneskelige aktiviteter.