Eftermarked

F&P-udmelding om prisaftaler i Autotaks er et wake-up-call

Hvilke priser ligger til grund for det arbejde, som et værksted og en autolakerer udfører på biler, der er laves på forsikringen? Det gør den prisaftale, som er indgået mellem værkstedet og forsikringsselskabet – og kun den aftale.

Det er udmeldingen fra Forsikring & Pension (F&P) oven på den senere tids debat om de prisaftaler, som afgør, hvad et værksted og en autolakerer betales for deres arbejde gennem systemet Autotaks. Prisaftaler, som i sagens natur er afgørende for bundlinjen hos værksteder og øvrige brugere af Autotaks.

For Nicky Bobak, eftermarkedschef hos AutoBranchen Danmark, er det et wake-up-call til mange værksteder om at få tjekket de prisaftaler, som de er bundet op på. Og ikke mindst hvornår de sidst har genforhandlet priserne med deres forsikringsselskab.

”Vi anbefaler, at man én gang om året genforhandler de prisaftaler, man har med sine forsikringsselskaber. Vi oplever regelmæssigt, at brugere af Autotaks kontakter os, fordi de i deres optik afregnes alt for lidt for arbejdsopgaver. Men det falder tilbage til de prisaftaler, som er indgået. Og dem bør man løbende forhandle om. Lidt som en årlig lønsamtale”, siger Nicky Bobak fra AutoBranchen Danmark.

Som udbyder af Autotaks-support kan AutoBranchen Danmark rådgive brugere til, hvor de finder de priser, som senest er forhandlet på plads mellem dem og så deres forsikringsselskab. Det kan du læse mere om her.

Fortrolighedserklæringer mere udbredt

Med flere prisaftaler følger også flere NDA’er (non disclosure agreements) – fortrolighedserklæringer. De betyder, at værksteder i stigende grad skal underskrive juridiske dokumenter om, at de ikke må videregive indholdet af prisaftalerne til andre – eller på anden vis videregive informationer fra erklæringerne.

Eylem Ünüvar, juridisk chef hos AutoBranchen Danmark sætter flere ord på:

”Man må dog godt søge reguleret, juridisk rådgivning til hele kontrakten, som er underlagt en NDA. Typisk er det beskrevet i NDA’en, om man må søge advokatbistand/revisionsbistand, også selv om denne er omfattet af lovreguleret tavshedspligt. Skulle det ikke fremgå som et tydeligt vilkår, er det dog stadig min vurdering, at man vil være berettiget til at søge bistand,” siger Eylem Ünüvar.

Mund-til-mund-aftaler uddør

Under alle omstændigheder betyder udviklingen, at lokale og mund-til-mund-aftaler vil forsvinde og erstattes af mere gængse og standardiserede kontrakter, som udstikkes af de enkelte forsikringsselskaber.

Som karrosseriværksted eller som autolakerer kan det være svært at søge juridisk rådgivning til fortrolighedserklæringer. Omvendt kan man godt søge juridisk hjælp til indholdet af den endelige prisaftale, forklarer Eylem Ünüvar.

”Som værksted eller autolakerer må man godt søge juridisk hjælp til de helt overordnede ting. Det gælder rådgivning til, hvordan man korrekt noterer særlige processer ved udbedring af forsikringsskader. Det kan være bestemte arbejdsopgaver med lakering eller karrosseriarbejde, der er særligt tidskrævende.”, siger Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark og tilføjer:

”Det kan også være rådgivning om de bedste fremgangsmetoder til at dokumentere sit arbejde i form af fotos eller videoer brugt i sine skadesrapporter. Men der kan ikke ydes juridisk bistand i forhold til, om en prisstruktur er rigtig eller forkert”.

Læs mere om AutoBranchen Danmarks juridiske rådgivning her.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert