Ring til vores juridiske team2020-12-07T14:49:47+01:00

 +45 33 31 45 55 ||  jura@abdk.dk

Telefontider

Juridisk hjælp er forbeholdt medlemmer
af AutoBranchen Danmark. Læs mere om
vores jurister herunder:

Mandag-torsdag: kl. 08:30-16:30

Fredag: kl. 08:30-16:00

Eylem har særlig viden om:

 • Politik og myndigheder

 • Forhandlerkontrakter

 • Eksportgodtgørelse

Ida har særlig viden om:

 • Skat og moms

 • Leasing

 • Slutsedler og kontrakter

Naser har særlig viden om:

 • Sager i Ankenævn for biler

 • Erstatningsret

 • Forsikringsret

Hadeel har særlig viden om:

 • Købeloven

 • Sager i Ankenævn for biler

 • Slutsedler og kontrakter

Principsager2020-01-15T17:11:47+01:00

AutoBranchen Danmark har på vegne af et medlem mulighed for at føre en principsag. Det kan tage et par år og have en ikke-uvæsentlig økonomisk værdi. I principsagerne er det ikke alene det enkelte medlem, sagen kan have konsekvenser for, men også for mange andre kolleger i branchen.

I sådanne sager kan medlemmet indsende en anmodning om at få AutoBranchen Danmark til at føre sagen som en principsag. En indsendt anmodning er dog ikke en garanti for, at vi påtager os opgaven. Det vil løbende blive vurderet, om en sag er af så principiel karakter, at den skal føres på vegne af hele branchen.

Vi udvælger principsager2020-01-15T17:15:07+01:00

Vi arbejder altid for vores medlemmers interesser, og det betyder , at vi nøje vælger, hvilke sager vi påtager os. En typisk principsag er kendetegnet ved:

• En sag, hvor en konkret problemstilling kan få betydning for mange medlemmer.

• En sag, der primært relaterer sig til forbrugerlovgivningen, skattelovgivningen eller andre af vores kerneydelser.

• En sag, hvor der er rimelige udsigter til et positivt udfald for medlemmet.

Skatte- og afgiftsretslige sager2020-01-15T17:16:49+01:00

AutoBranchen Danmark arbejder tæt sammen med en række partnere, som tilbyder indledende drøftelser uden beregning. Det omfatter spørgsmål om:

 • Omkostninger.
 • Vurdering af sager.
 • Konsekvensvurdering ved ikke at føre sagen.