Elbiler

Så er det nu, hvis din forretning vil søge tilskud til ladestandere

Indtil 31. januar er der mulighed for at søge tilskud til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere. Der er afsat knap 65 millioner kroner til formålet  

Som det fremgik af AutoBranchens Danmarks seneste kvartalsundersøgelse, har en del af landets forhandlere allerede opsat ladestandere – og en del har endda gjort ladestanderne offentligt tilgængelige.   

Og nu kan der komme endnu mere gang i opsætningen, hvis de planlagte ladestandere er offentligt tilgængelige. For 1. januar åbnede søgningen til en ny offentlig pulje på knap 65 millioner kroner. Den er tiltænkt opsætning eller udbygning af offentligt tilgængelige ladestandere, som der lige nu er stor efterspørgsel på fra alle dem, der køber elbiler eller plugin-hybrider.   

“Jeg vil klart opfordre alle i autobranchen til at hjælpe udbredelsen af ladestandere på vej. Vi ved, at mange forhandlere allerede har ladestandere, der er offentligt tilgængelige, men ved at opsætte endnu flere, kan man hjælpe sine kunder eller tiltrække nye kunder og tilmed blive et fikspunkt i lokalområdet. Det er godt for forretningen og hjælper samtidig klimaet,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. 

Der kan søges tilskud til opsætning af ladestandere langs vejnettet, ved trafikale knudepunkter og i områder med et sæsonbetonet behov for ladestandere.  

Puljen er åben for virksomheder, fx bilforhandlere eller autoværksteder, der kan fremlægge konkrete planer for opsætning af ladestandere. Dette er uagtet, om de tidligere har indkøbt eller opsat ladestandere. 

Tilskuddet kan dække op til 25 procent af et givent projekts totalomkostninger, dog maksimalt 220.000 kr. pr. lynladestandere og 75.000 kroner pr. hurtigladestander. Egenfinansieringen må dog ikke dækkes af andre statslige puljer eller af EU-tilskud, men personaleomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede.  

Der ydes fra denne pulje kun støtte til hurtig- eller lynladestandere. Hurtigladestandere defineres ved at have en ladeeffekt på mellem 50 og 149 kW. Lynladestandere defineres ved at have en ladeeffekt på 150 kW eller derover.  

Puljen er åben for søgning frem til 31. januar 2022, så det gælder om at komme i gang i en fart.   

Puljen kan også søges i partnerskab med andre virksomheder, interesseorganisationer eller kommuner.  

Vejledningen til tilskudsansøgning kan læses her.

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent