Bilforhandlere

Skatteregler for fri bil og ladestandere til firmabiler ændres 1. juli 2021

En række nye satser for fri bil og miljøtillæg træder i kraft 1. juli 2021, og det kan afføde spørgsmål fra kunder til bilforhandlere. Mange kunder er nemlig interesseret i beskatningsgrundlaget for firmabiler og de skattepligtige værdier.

Skillelinjen ved de nye regler fra 1. juli 2021 er en værdi af en bil på 300.000 kr., for det er procentsatserne på 25% og 20% for beregning af den skattepligtige værdi ud fra bilens beregningsgrundlag henholdsvis under og over 300.000 kr., som ændres.

Satsen på 25% reduceres med 0,5% årligt frem til 2025, og satsen på 20% forhøjes med 0,5% årligt frem til 2025, hvorefter der kun vil være én sats på 22,5 %.

“Ifølge de beregninger, som har været fremlagt i forbindelse med de ændrede skatteregler, betyder det groft skåret, at beskatningen stiger for de biler, hvis beregningsgrundlag ligger over 600.000 kr., mens det tilsvarende falder under 600.000 kr.”, fortæller Naser Al-Zakta, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Ladestandere fritages for beskatning

Som AutoBranchen Danmark løbende har kunnet fortælle, har salget af både plugin hybridbiler og elbiler været støt stigende siden slutningen af 2019. Det betyder, at behovet for flere ladestandere er steget betragteligt, og det gælder også hjemme i garagerne og carportene hos dem, som har fri bil til rådighed gennem arbejdet.

Som noget nyt, ligeledes med virkning fra 1. juli 2021, er både værdien af ladestanderen og installationen fritaget for beskatning.

“Hertil kan ladestanderen faktisk overgå til medarbejdere skattefrit, hvis personen ikke længere får stillet fri bil til rådighed. Dog skal der have været betalt skat af fri el- eller hybridbil i mindst seks måneder”, siger Naser Al-Zakta.

Miljøtillæg stiger de kommende år

Der bliver også pillet ved det miljøtillæg, som betales i forbindelse med firmabiler. Frem til 1. juli 2021 ligger procentsatsen for beregning af miljøtillægget på 150%. Denne sats forhøjes år for år for alle firmabiler indtil 2025.

Pr. 1. juli 2021 forhøjes miljøtillægget til 250%, for 2022 til 350%, for 2023 til 450%, for 2024 til 600% og for 2025 og fremover vil satsen udgøre 700%.

“Har man en firmabil med årlig ejerafgift på 2.000 kr., stiger miljøtillægget og den skattepligtige værdi af fri bil med 11.000 kr. fra omkring 3.000 kr. i dag. Frem mod 2025 kan man forvente stigninger på op mod 14.000 kr. foruden en stigende ejerafgift”, forklarer AutoBranchen Danmarks jurist.

Kontakt

Juridisk hotline