Eftermarked

Videncenter hjælper fra start til slut ved uenighed om vigtige lakpriser

AutoBranchen Danmarks Videncenter har i løbet af de seneste måneder styrket sin indsats over for autolakererne markant. Det betyder en øget support og vejledning til den skadesopgørelse i Autotaks, der er så vigtig i udvekslingen og samarbejdet mellem forsikringsselskaberne og værkstederne.

Det øgede fokus betyder også, at AutoBranchen Danmarks Videncenter indsamler en lang række cases og data, som på den lidt længere bane kan danne grundlaget for en specialiseret support og rådgivning. På den måde kan Videncentret bedre analysere på, hvor der eksempelvis er flest uenigheder mellem værksteder og forsikringsselskaberne.

Det giver en bedre vejledning og mere valuta for medlemskronerne, fortæller Nicky Bobak, der er chef for AutoBranchen Danmarks Videncenter.

”Vi kan se, at der af og til opstår uenigheder mellem værksteder og de taksatororganisationer eller forsikringsselskaber, som udbetaler pengene for arbejdet. Og baseret på behandling af flere cases tilbyder vi nu også at være rådgiver fra start til slut i de sager. Og vi går hele vejen om nødvendigt”, fortæller Nicky Bobak.

Hele vejen til forsikringsselskabet

Rådgivningen bygger oven på den daglige support, som AutoBranchen Danmarks Videncenter i forvejen har og som for nyligt blev styrket ved ansættelsen af mangeårige branchemand Jørgen Petersen. I forhold de sager om uenighed, som både Jørgen Petersen og resten af Videncentret indsamler, sker der følgende:

”Vi arbejder ud fra fire trin. Vi løser så mange opgaver vi kan med konkrete fejl og mangler i rapporterne. Er der stadig uenigheder, går vi til den konkrete taksatorer. Hvis det heller ikke giver en løsning, som værkstedet kan bruge, går vi til overtaksator”, forklarer Nicky Bobak og fortsætter:

”Skulle det mod forventning stadig ikke løse problemerne og uenighederne, forelægger vi den konkrete sag for det aktuelle forsikringsselskab. Det er naturligvis yderste trin, men vi mener, at medlemmerne har krav på, at sagerne bliver fulgt helt til dørs”.

Bruger data til sager

AutoBranchen Danmarks Videncenter har så sent som i denne uge oplyst et forsikringsselskab om to konkrete sager, hvor der er fejl i skadesopgørelsen og deres taksering. Fejl, som rammer værksteder på indtjeningen.

”I sådanne sager går vi helt ned i detaljen og hjælper værkstederne med at sammenligne tal mellem Autotaks og Eurolak. Vi har her konstateret fejl i Autotaks, og det forholder vi så taksatoren. Igen er det vigtigt, at medlemmerne og værkstederne kan bruge os som teknisk talerør. Og i takt med at vi får mere og mere data, kan vi således dokumentere fejl og mangler over for forsikringsselskaberne”, siger Nicky Bobak.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert