En grøn omstilling af Danmark og den danske transportsektor kræver realisme mere end politiske ord på enten Folketingets talerstol eller i løbet af en valgkamp. Det gælder eksempelvis, når Lars Løkke Rasmussen (V) vil have 1 million elbiler i 2030.

Siden den udmelding blev fremsat i slutningen af 2018 har AutoBranchen Danmark efterspurgt en langsigtet plan fra partierne på Christiansborg til, hvordan eksempelvis Venstre og Socialdemokratiet vil nå frem til henholdsvis 1 millioner og 500.000 grønne biler i 2030. AutoBranchen Danmark har også gentagende gange understreget vigtigheden i, at især infrastrukturen til de mange elektriske biler er på plads, når man taler om en så massiv omlægning af vores bilpark, som tilfældet er her.

I sidste uge kom rapporten “Er elnettet klar til elbilerne? Analyse af effekt- og investeringsbehov i eldistributionsnettet”. Den opridser tre scenarier og dermed tre regninger på de godt 800.000 ladestandere, 16.000 kilometer kabler og 24.000 nye sikringsskabe, som er nødvendige, før Løkkes 2030-plan lykkes. Gitte Seeberg, adm. direktør hos AutoBranchen Danmark, følger op:

Dansk Energis rapport om regningen for omlægningen til elbiler i det omfang, som Lars Løkke Rasmussen ønsker.

“Fra i år og frem til 2030 vil den her elektrificering koste i størrelsesordenen 30 til 50 mia. kroner. Det er de minimumsinvesteringer, som politikerne skal være villige til at finde frem, hvis en grøn omstilling af den her karakter skal lykkes. AutoBranchen Danmark efterlyser fortsat en samlet politisk plan for området, så både branchen og forbrugerne ved, hvordan de næste 10, 15 år ser ud,” fortæller Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Store krav til branchen

En grøn omstilling er ikke kun gjort med nye elkabler og flere ladestandere. Omstillingen stiller nye krav til bilforhandlere og eftermarkedet, hvor der vil være nye og anderledes krav til sælgere, værksteder og efteruddannelse af medarbejdere.

“Af den årsag er der også på det felt et stort behov for at skabe klarhed over den politiske proces, for at de nødvendige investeringer kan ske i tide både lokalt og nationalt”, forklarer AutoBranchen Danmarks direktør.

AutoBranchen Danmark mener:

  • Der skal laves en samlet plan for udrulningen af flere hurtigladere i Danmark – også i de tyndt befolkede områder.
  • Der er behov for, at der fremlægges en langsigtet og realistisk politisk plan, så omstillingen kan foregå løbende med klarhed over processen for alle parter, og som kan skabe ro om markedet i branchen. Det er ikke rimeligt, at en hel branches virksomheder påvirkes af løbende politiske udmeldinger.
  • Der skal laves en plan for iblanding af biobrændsel til benzin og dieselbiler, så overgangen til et elektrificeret samfund bliver så klimavenlig som mulig.
  • Der overvejes om, der ikke også skal satses på fx brintbiler.
  • Der skal indføres en grøn teknisk afgiftsmodel i stedet for det nuværende kludetæppe af registreringsafgifter.

Du kan dykke nærmere ned i AutoBranchen Danmarks politikpapirer her.