Eftermarked

Stort flertal: Forsikringsselskaber respekterer ikke, at Autotaks-tider er vejledende 

Selvom Forsikring & Pension fastslår, at data i Autotaks kun skal ses som vejledende, mener langt hovedparten af værksteder ikke, at forsikringsselskaber og taksatorer respekterer det, viser undersøgelse.

Data i Autotaks er kun vejledende. Sådan lyder det igen og igen fra Forsikring & Pension. Men skadesbranchen oplever det stik modsatte.  

82,4 procent af respondenterne svarer således i en rundspørge blandt AutoBranchen Danmarks værksteds- og lakerermedlemmer, at de ikke mener, at forsikringsselskaber og taksatorer generelt respekterer, at tiderne kun skal være vejledende. 

“Det er ikke så overraskende for os, der har arbejdet i branchen, men det viser jo, at Forsikring & Pensions forsvar for Autotaks ikke holder vand. Det er diktat frem for forhandling – og det er dybt utilfredsstillende, når der burde være tale om et samarbejde mellem ligeværdige parter. Og det kalder i den grad på handling fra F&P, der bør tale med store bogstaver over for selskaberne,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

“Det bliver ekstra alvorligt af, at Autotaks, der jo er drevet af forsikringsbranchen selv, de facto har monopol, og at forsikringsselskaberne har designet deres systemer, så de afviser alle reparationer, der ikke flugter med nogle tvivlsomme datasæt, der sjældent forholder sig til virkeligheden,” siger Nicky Bobak videre.  

Netop spørgsmålet om, hvorvidt reparationstiderne i Autotaks matcher den tid, som det reelt set tager værkstederne at udbedre en skade, er der også spurgt ind til i undersøgelsen.  

Kun hver tiende svarer, at tiderne næsten altid passer – altså i 75-100 procent af tilfældene. 25 procent mener kun, at reparationstiderne i Autotaks passer i op til en fjerdedel af tilfældene, mens 31 procent mener, at reparationsstiderne rammer rigtig op til hver anden gang.  

“Tallene viser helt tydeligt – hvis nogen stadig var i tvivl – at vi med Autotaks har at gøre med et monopolsystem, der på lange stræk er afkoblet virkeligheden. Det er selvfølgelig alvorligt, når det skal sikre indtjeningen på værkstederne, og når forsikringsselskaberne bruger data så enøjet, som man gør,” siger Nicky Bobak.  

Tyveri ved højlys dag

I undersøgelsen er der også spurgt ind til, hvor ofte værkstederne har held med at få betaling for det reelle tidsforbrug, som en given skader medfører – og altså ikke kun betaling for den tid, som Autotaks’ reparationstider fastlægger.  

Her svarer 54 procent af respondenterne, at de kun i op til en fjerdedel af tilfældene får en betaling, der reelt dækker deres tidsforbrug.  

Kun 10,6 procent svarer, at de i 75-100 procent af tilfældene lykkedes med at få betaling for deres reelle arbejde.  

“Det er helt vildt, at forsikringsselskaberne på denne måde lykkedes med at underbetale værksteder og lakerere. Uanset hvordan man vender og drejer det, er det svært at se som andet end tyveri ved højlys dag – faciliteret af et system, som forsikringsbranchen selv ejer,” siger Nicky Bobak.  

Der er også blevet spurgt ind til en stribe andre aktuelle sager i undersøgelsen, og AutoBranchen Danmark vil løbende offentliggøre konklusionerne. 

Undersøgelsen er gennemført fra 2.-9. april. 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert