Eftermarked

Stort flertal oplever stigende udgifter til fragt 

Næsten tre ud af fire lakerere oplever stigende udgifter til fragt. Det presser en i forvejen udsat branche, fastslår AutoBranchen Danmark, der opfordrer til, at man tager betaling for fragten.

Det er velkendt, at fragten af biler og reservedele til og fra malerkabinen udgør om ikke en akilleshæl, så en meget stor udgiftspost for mange lakerere.  

Det er som regel en gratis ydelse, som lakereren ikke honoreres for – og som det fremgår af AutoBranchen Danmarks rentabilitetsanalyse fra begyndelse af 2023, er det medvirkende til, at mange lakerere giver underskud.  

Nu viser en ny medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks lakerer-medlemmer, at udgifterne til fragt bliver højere og højere. 

71 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer således, at deres udgifter til fragt er steget i løbet af de seneste fem år, mens kun hver femte ikke har oplevet, at deres udgifter til fragt er steget. 

Knap to tredjedele svarer, at deres udgifter til fragt er steget med op til 24 procent, mens 18 procent svarer, at udgifterne til fragt er steget med mellem 25 og 49 procent.  

Og det er alvorligt, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark: 

“Mange lakereres økonomi er i forvejen presset, og når udgifterne stiger så meget, så gør det selvfølgelig ondt. Samtidig ser vi, at elbilerne på grund af deres større vægt øger udgifterne til fragten, hvilket kun vil blive mere udtalt i takt med, at endnu flere elbiler kommer på gaden,” siger Nicky Bobak.  

Alt for få får betaling

Kun knap 5 procent af respondenterne svarer, at de får direkte betaling for deres udgifter til fragt, mens 91 procent svarer, at det ikke er tilfældet.  

Og det er alt for lidt, fastslår Nicky Bobak: 

“Det er ikke nogen kæmpe overraskelse, at så få lakerere får dækket deres udgifter til fragt, men det er til gengæld fuldstændigt uholdbart, hvis ens økonomi i forvejen er udsat, sådan som vi ved, at det er tilfældet for mange lakerere. Jeg kan kun anbefale, at man forsøger at få dækket nogle af sine udgifter til fragt. Enten ved at hæve timeprisen, give mindre rabat eller fakturere særskilt for fragten,” siger han.  

I undersøgelsen er der også spurgt ind til, hvor store udgifter til fragt lakererne i gennemsnit har pr. skade. Her svarer 36 procent, at udgifter er på mellem 200 og 399 kroner pr. skade, mens 21 procent svarer, at udgiften er over 400 kroner pr. skade.  

26 procent af respondenterne svarer, at de i gennemsnit fragter reservedele eller biler over 20 kilometer, mens 26 procent svarer, at transporten er mellem 15 og 19 kilometer. 19 procent svarer, at de i gennemsnit transporterer biler eller reservedele mellem 0 og 4 kilometer.  

Du kan læse konklusionerne fra AutoBranchen Danmarks rentabilitetsanalyse her: https://autobranchendanmark.dk/skadesbranchens-fremtid-et-diskussionsoplaeg-m-en-branche-i-knae/ 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert