Eftermarked

Værksteder: Taksatorer ændrer rapporterne uden varsel 

Langt de fleste værksteder oplever, at forsikringsselskabernes taksatorer ændrer i Autotaks-rapporterne uden at tage kontakt til værkstederne. Og et flertal fastslår, at det sker i over halvdelen af alle rapporter.

Det er ikke så mange år siden, at det blev set som både usædvanligt og en uskik, at forsikringsselskabernes taksatorer ændrede i Autotaks-rapporterne uden at tage kontakt til værkstedet.  

Sådan er det langt fra i dag, viser en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks værkstedsmedlemmer.  

Hele 85 procent af respondenterne svarer, at de oplever, at taksator ændrer i rapporten uden at tage kontakt til værkstedet. Kun 13 procent oplever det ikke.  

Adspurgt hvor ofte de oplever, at taksator ændrer i rapporterne uden at tage kontakt til værkstedet, svarer 34 procent, at det sker ved mellem 0 og 24 procent af skaderne. 28 procent svarer, at det sker ved mellem 50 og 74 procent af skaderne, men 23 procent svarer, at det sker ved mellem 25 og 49 procent af skaderne. 14 procent svarer, at taksator ændrer i rapporten uden at kontakte værkstedet i mellem 75 og 100 procent af skadestilfældene.  

Og det er et markant skred i forhold til tidligere, fastslår eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark, Nicky Bobak:  

“Engang var det så afgjort en uskik ikke at kontakte værkstedet. Det behøver dog ikke at være et stort problem, at det sker sjældent i dag, men hvis taksator ændrer håndværksmæssige ting på rapporten uden at oplyse om det, begynder alarmklokkerne at ringe,” siger han.  

Den, der takserer, bør have serveretten

“Nu har forsikringsselskaberne jo udliciteret takseringsopgaven til værkstederne, og med det bør følge en respekt for, at det er den, der rent faktisk har set og undersøgt bilen, der har serveretten i forhold til reparationsmetode. Ellers er der ingen grund til, at man som værksted sender et tilbud – så kan forsikringsselskabet bare fra start sige, hvordan de vil have bilen lavet, og så kan man som værksted sige nej tak, hvis man er uenig,” siger Nicky Bobak.  

Han påpeger derfor, at der som udgangspunkt bør være dialog om ændringer i rapporten, hvis der ændres større ting, herunder fx hvis man går fra udskiftning af reservedele til reparation. 

Bobak påpeger dertil, at Forsikring & Pension har indført en funktion i Autotaks, hvor forsikringsselskabet kan bede om værkstedets accept af de ændringer, de foreslår. Den funktion bliver dog sjældent brugt, er Nicky Bobaks indtryk – og det er en skam.  

“Jeg vil gerne rose Forsikring & Pension for at indføre den funktion, men for at det giver værdi, kræver det jo, at forsikringsselskaberne bruger den,” siger han.  

Nicky Bobak opfordrer derfor Forsikring & Pension til at sikre, at forsikringsselskaberne i højere grad bruger funktionen, så værkstederne bliver gjort opmærksomme på ændringer i rapporten og der kan være en dialog om ændringerne.  

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert