Seneste retspraksis for vanvidskørsel begynder at tegne et billede af retstilstanden for medarbejderes kørsel

Der begynder så småt at blive afgjort flere og flere domme om både beslaglæggelse, men også konfiskation af køretøjer, hvor føreren er blevet sigtet for kørsel i strid med reglerne om vanvidskørsel i færdselsloven. I oktober faldt et par interessante kendelser fra Vestre Landsret og Københavns byret om tredjemandsejede køretøjer. Kendelserne er interessante, og især fordi den ene er fra landsretten. Der begynder så småt at tegne sig et billede af, hvordan retstilstanden er, for tredjemandsejede køretøjer ført af ansatte.